O nama.

Advokatska kancelarija Antunović i Milošević pruža pravne usluge u svim oblastima prava. Sačinjava je tim mladih, stručnih advokata, sa više od 10 godina iskustva, koji se stalno usavršavaju i unapređuju kvalitet pravnih usluga.

Advokatska kancelarija je spremna da pruža pravne usluge svih vrsta, na najefikasniji način, profesionalnim i kvalitetnim radom, uz izuzetno veliki stepen profesionalizma i odgovornosti. Zadatak nam je da uz ljubazan, korektan i profesinalan odnos pružimo pravne usluge koje klijenti zahtijevaju od nas, a radi postizanja vrhunskog kvaliteta usluge i obostranog zadovoljstva.

Pružanje pravne pomoći je ponekad dugotrajan posao, koji zahtijeva povjerenje klijenata, a mi smo tu da pruženo povjerenje, svojim profesionalnim radom opravdamo.

Za specifične pravne usluge Advokatska kancelarija ima dobro razvijenu saradnju sa savjetnicima i stručnjacima iz svih oblasti, kao i profesionalno korektnu saradnju sa notarima i javnim izvršiteljima u Crnoj Gori.