Jelena Antunovic.

Jelena Antunović je rođena u Podgorici 1977. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 200o. godine. Advokaturom se bavi od 2008. godine, fokusirajući se na oblasti građanskog, privrednog, radnog i krivičnog prava. Iza sebe ima bogato isksutvo u obrađivanju svih vrsta predmeta, koje je stekla tokom šestogodišnjeg rada u Osnovnom sudu u Podgorici (2002 – 2008. godine). Kao saradnica u sudu, naročito se bavila parnicom, porodičnim i nasljednim pravom, i drugim pravnim poslovima (postupak izvršenja, raskid ugovora). Jelena je karijeru započela kao advokatski pripravnik.