Građansko pravo.

Iz oblasti građanskog prava Advokatska kancelarija Antunović i Milošević vrši poslove zastupanja i davanja savjetodavnih pravnih mišljenja našim klijentima u sudskim, vansudskim, arbitražnim postupcima građanskog prava, a posebno is sljedećih oblasti:

  • usluge sastavljanja ugovora iz svih oblasti građanskog prava (imenovani/neimenovani ugovori koji su dozvoljeni pravnim poretkom i važećim propisima kako na području Crne Gore tako i u međunarodnim poslovanjima).
  • Pravno savjetovanje iz oblasti stvarnog prava, kao i zastupanje u svim postupcima radi zaštite prava svojine, državine, ugovorenih prava i sl.
  • Naknada materijalne i nematerijalne štete koje su nastupile kao posledica povređivanja, u svim aspektima dešavanja (povrede u vezi saobraćajnih nezgoda, povrede na radu i u vezi sa radom i sl.), naknade štete zbog smrti bliskog lica, povrede časti i ugleda, povreda ličnih sloboda i slobode govora, kao i naknade štete zbog povrede autorskih prava i prava intelektualne svojine u globalu. U ovoj oblasti kancelarija istupa kao punomoćnik najznačajnijih kompanija u Crnoj Gori iz oblasti osiguranja i zaštite na radu, a broj slučajeva u kojim je kancelarija angažovana je u konstantnom porastu.
  • Usluge iz oblasti porodičnog prava.