O NAMA

Vaš tim pravnih stručnjaka u Podgorici

Advokatska kancelarija Antunović & Milošević sačinjena je od tima stručnih i iskusnih advokata, koji pruža pravne usluge u sljedećim oblastima prava - od savjetovanja u nekretninama i investicionim ulaganjima, te bankarstva i finansija, preko prava intelektualne svojine, privrednog, upravnog i radnog prava, do prava stranaca i naplate potraživanja i izvršenja. 

Naš tim čine:

Jelena Antunović
Dipl. Pravnica

Advokatica Antunović Jelena je 2001. Godine završila Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore. Sedam godina je radila u Osnovnom sudu u Podgorici, a 2008. Godine se upisuje u Advokatsku komoru Crne Gore. Njena uža specijalnost su radno, građansko, porodično i privredno pravo.

Milovan Milošević
Dipl. Pravnik

Advokat Milošević Milovan je 2007. Završio Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore, a advokaturom se aktivno bavi od 2011. Godine, kada se i upisao u Advokatsku komoru Crne Gore. Na listi je stečajnih upravnika Crne Gore. Njegova uža specijalnost su privredno, bankarsko, imigraciono i poresko pravo.

Nada
Peković
Diplomirana pravnica

Advokatica u Advokatskoj komori Crne Gore
 

Bivši sudija Suda za prekršaje

Dajana Koprivica
Diplomirana pravnica

Članica Advokatske komore Crne Gore


Saradnica

Marija
Gogić
Diplomirana pravnica

Članica Advokatske komore Crne Gore


Saradnica

Darko
Bujković
Diplomirani pravnik

Član Advokatske komore Crne Gore


Saradnik